Monday, February 18, 2008

Kamera Obscura

Kamera Obscura

Apa itu kamera Obscura, dalam bahasa latin “camera” bermaksud bilik dan “obscura” bermaksud gelap. Oleh itu kamera Obscura bermaksud bilik gelap. Pada permulaannya istilah ini digunakan oleh seorang ahli falak german yang bernama Johannes Kepler pada kurun ke 17 sebagai istilah dalam ilmu falak dan mempunyai kubah bergerak untuk melihat di bahagian Austria.

Kajian awal para ilmuan pada mulanya bukanlah merujuk kepada kamera, tetapi sebaliknya kepada pembentukan imej melalui lubang jarum dalam bilik gelap. Ilmuan china Mo-Ti (kurun ke 5 sebelum masihi), adalah orang pertama telah merekodkan tentang pembentukan imej terbalik dalam bilik gelap. Ilmuan Islam Alhazen (abu Ali al-Hasan ibn al-Haitham)(965-1039 masihi) menggunakan prinsip ini dlm eksperimennya.

Perkembangan ilmu hasil penemuan ini telah menghasilkan penemuan kamera. Kamera obscura telah berkembang kepada penghasilan kamera kecil mudah gerak dan kamera yang static.

Semasa penemuan kamera obscura ini, untuk merakam gambar kekal adalah dengan menggunakan kertas tekap, gambar dilukis dengan pensel dan dakwal kekal diatas sekepng kertas dimana imej terbentuk ada yang menggunakan istilah"Drawing Room Camera Obscuras".


Gambar ini dilukis dari kamera Obscura
post by mydy